CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi hiểu về tầm quan trọng của sự riêng tư cá nhân và sẽ luôn giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc toàn bộ bản Chính sách bảo mật thông tin này để hiểu các hành động liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó bạn hãy vui lòng thường xuyên rà soát và cập nhật lại các điều khoản liên quan để biết những thay đổi.
1. Chúng tôi là ai
Địa chỉ website là: khangsinhtunhien.com
2. Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập
2.1. Thông tin cá nhân
Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Khi bạn điền thông tin trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, thông tin bệnh lý và những thắc mắc về bệnh học liên quan.
2.2. Cookies
Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.
2.3. Nội dung nhúng từ website khác
Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.
Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.
2.4. Phân tích
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích như sau
Trả lời các thắc mắc của bạn về các vấn đề liên quan đến bệnh mà bạn đang thắc mắc và quan tâm.
Tư vấn các hàng hóa và dịch vụ có thể phù hợp với bạn theo các nhu cầu và sở thích.
Cung cấp những thông tin mới nhất của website.
Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website.
Thực hiện khảo sát khách hàng.
Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm và giới thiệu những chương trình khuyến mãi.
Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.
3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai
Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.
Ngoài việc sử dụng các thông tin của bạn vào các mục đích nêu tại mục 2.4 của Chính sách bảo mật này và phạm vi nêu tại mục 2.1 của Chính sách bảo mật này, Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn.
4. Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu
Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc do chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.
5. Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình
Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.
6. Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu
Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.
7. Thông tin bổ sung
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật và mọi thay đổi sẽ được công khai trên website khangsinhtunhien.com
Tất cả các thay đổi về chính sách bảo mật chúng tôi đều tuân thủ theo quy định của Pháp Luật Nhà Nước hiện hành.
Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0977435335

khangsinhtunhien.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền: